Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 14-153


ГРАНИЧНО СТАЊЕ УПОТРЕБЉИВОСТИ ДРВЕНИХ МЕЂУСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.018
UDK: 692.5:534
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Цонић, Стефан; Марковић, Немања
 
 Резиме:
 У раду је приказана анализа граничних стања употребљивости-вибрација дрвених класичних међуспратних конструкција и савремених дрвених међуспратних конструкција од унакрсно лепљеног дрвета (ЦЛТ панела) према Еврoкоду 5. На основу нумеричких анализа може се закључити да динамичко понашање међуспратних конструкција зависи од већег броја различитих фактора од којих су најзначајнија два: крутост ЦЛТ панела и маса. Мањи утицај на динамичке карактеристике, с обзиром на вибрације, имају гранични услови ослањања, дебљина ламела у панелу и врста дрвета. У зависности од крутости и масе, основна фреквенција дрвених међуспратних конструкција је најчешће већа од 9Нz, што је изузетно важно с обзиром да је људски организам изузетно осетљив на фреквенције у опсегу од 4 до 8Нz. Прорачун вибрација међуспратних конструкција од ЦЛТ панела може се поједноставити у појединим случајевима користећи само крутост панела и масу као меродавне параметре, што је кроз одговарајуће примере и показано.
 
 Кључне речи:
 Вибрације, ЦЛТ панели, еврокод 5, крутост, маса.