Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 139-145


ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛНОГ ДИМЕНЗИОНИСАЊА АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.017
UDK: 624.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бељаковић, Дејан; Милајић, Александар; Грубић, Јасна
 
 Резиме:
 Оптимално димензионисање армиранобетонских конструкција представља веома сложен проблем, не само по питању тачности прорачуна, него и због применљивости добијених решења у пракси. У раду су приказани основни теоријски математички и физички аспекти формулације проблема, као и преглед и анализа постојећих метода и решења са аспекта тачности и применљивости.
 
 Кључне речи:
 Армиранобетонске конструкције, оптимално димензионисање, применљивост у пракси