Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 133-138


ЗНАЧАЈ МЕРЕ ИЗДРЖЉИВОСТИ У ПРОЈЕКТИМА ПОДНИХ ПЛОЧА АРМИРАНИХ ВЛАКНИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.016
UDK: 692.53:620.178.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гажо, Никола; Бошњаковић, Милан
 
 Резиме:
 Радом је истакнут значај дефинисања мере издржљивости као јединог релевантног параметра приликом пројектовања подних плоча армираних влакнима. Корелација носивости подне плоче и мере издржљивости приказана је аналитички и кроз практичан пример у случају одабраног пројекта из домаће праксе.
 
 Кључне речи:
 Подне плоче, влакна, мера издржљивости, носивост плоче, дозажа