Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 125-131


НЕКА РЕШЕЊА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ КОНСТРУКЦИЈА У РУМУНИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.015
UDK: 69.059.25:631.24
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Dan, Sorin
 
 Резиме:
 Овај рад се бави ојачавањем армиранобетонских конструкција унутар сејзмичких зона у Румунији. Анализирају се неки примери рехабилитације карактеристичних конструкција. Примери су бирани имајући у виду тренутно стање објекта и њихову функцију. При рехабилитацији конструкција су коришћени класични (бетон и/или челик) и модерни (полимери ојачани карбонским влакнима) материјали и технологије.
 
 Кључне речи:
 Постојеће армиранобетонске конструкције; сејзмички утицаји; ојачавање; класичне методе рехабилитације; модерне методе рехабилитације; полимери ојачани карбонским влакнима