Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 125-131


NEKA REŠENJA ZA REHABILITACIJU POSTOJEĆIH KONSTRUKCIJA U RUMUNIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.015
UDK: 69.059.25:631.24
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dan, Sorin
 
 Rezime:
 Ovaj rad se bavi ojačavanjem armiranobetonskih konstrukcija unutar sejzmičkih zona u Rumuniji. Analiziraju se neki primeri rehabilitacije karakterističnih konstrukcija. Primeri su birani imajući u vidu trenutno stanje objekta i njihovu funkciju. Pri rehabilitaciji konstrukcija su korišćeni klasični (beton i/ili čelik) i moderni (polimeri ojačani karbonskim vlaknima) materijali i tehnologije.
 
 Ključne reči:
 Postojeće armiranobetonske konstrukcije; sejzmički uticaji; ojačavanje; klasične metode rehabilitacije; moderne metode rehabilitacije; polimeri ojačani karbonskim vlaknima