Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 139-145


PROBLEMI OPTIMALNOG DIMENZIONISANJA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.017
UDK: 624.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Beljaković, Dejan; Milajić, Aleksandar; Grubić, Jasna
 
 Rezime:
 Optimalno dimenzionisanje armiranobetonskih konstrukcija predstavlja veoma složen problem, ne samo po pitanju tačnosti proračuna, nego i zbog primenljivosti dobijenih rešenja u praksi. U radu su prikazani osnovni teorijski matematički i fizički aspekti formulacije problema, kao i pregled i analiza postojećih metoda i rešenja sa aspekta tačnosti i primenljivosti.
 
 Ključne reči:
 Armiranobetonske konstrukcije, optimalno dimenzionisanje, primenljivost u praksi