Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 171-177


OJAČANJE ZIDOVA OD BLOK OPEKE I BETONSKOG BLOKA „FRCM“ KOMPOZITIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.021
UDK: 624.012.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radovanović, Željka
 
 Rezime:
 U radu su prikazana eksperimentalna istraživanja ojačavanja zidanih zidova različitim vrstama „FRCM“ kompozita. Uzorci zidova su nakon testiranja na dijagonalno zatezanje ojačavani „FRCM“ kompozita. Ponovnim testiranjem ojačanih zidova utvrđeno je da se nosivost zidova višestruko povećala.
 
 Ključne reči:
 zidane konstrukcije, eksperiment, ojačanja, „FRCM“kompoziti