Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 185-189


ČELIČNI DRUMSKI MOSTOVI U ZAPADNOJ RUMUNIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.023
UDK: 624.21.014.2(489)”18/19”
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Badea, Ioan; Badea, Daniel; Bara, Anca; Pejić, Amela
 
 Rezime:
 U zapadnom delu Rumunije izgrađen je velik broj čeličnih drumskih mostova krajem 19. i početkom 20. veka. Mnogi od ovih mostova su još uvek u upotrebi; no usled lošeg održavanja tehničko stanje ovih mostova je nezadovoljavajuće. Rad predstavlja neke od najvažnijih konstrukcija u ovom delu zemlje i predlaže njihovu dijagnostiku stanja i sanaciju. Ista situacija takođe se zapaža i u susednim državama, koje su pripadale nekadašnjem Austrijskom carstvu.
 
 Ključne reči:
 drumski most, čelik, održavanje