Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 81-86


ХИГРОТЕРМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗГРАДЕ У ФУНКЦИЈИ КЛИМАТСКИХ ПАРАМЕТАРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.009
UDK: 628.853:624.04
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Синђић-Гребовић, Радмила
 
 Резиме:
 Транспорт влаге кроз елементе омотача може се анализирати примјеном различитих метода, уз усвајање различитих климатских параметара, што значајно утиче на поузданост резултата. У раду се приказују резултати прорачуна међуслојне кондензације у функцији усвојених климатских података. При прорачуну се користи Гласерова метода, која је и поред апроксимативних рјешења, још увијек најшире прихваћена. Утврђено је да су за валидност прорачуна неопходне добро дефинисане националне одредбе о климатским параметарима.
 
 Кључне речи:
 дифузија водене паре, међуслојна кондензација, климатски параметри