Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 73-79


СТАБИЛИЗАЦИЈА ВИСОКО ПЛАСТИЧНЕ ГЛИНЕ ПРИМЕНОМ ЛЕТЕЋЕГ ПЕПЕЛА ИЗ TЕ КОСТОЛАЦ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.008
UDK: 624.138.23
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вукићевић, Мирјана; Пујевић, Вељко; Марјановић, Милош; Јоцковић, Сања; Мараш-Драгојевић, Снежана
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати лабораторијских испитивања стабилизације глине високе пластичности применом летећег пепела из ТЕ Костолац. Испитан је утицај пепела на однос влажности и суве запреминске тежине, једноаксијалну чврстоћу, CBR, модуле деформабилности и потенцијал бубрења. Добијени резултати су показали да се применом пепела као стабилизатора могу побољшати неке инжењерске карактеристике ове врсте тла. Највеће побољшање је пораст CBR вредности, што ово тло чини употребљивим у путоградњи.
 
 Кључне речи:
 стабилизација тла, летећи пепео, глина високе пластичности, CBR