Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 67-72


УПОТРЕБА ЈАЛОВИНЕ ИЗ РУДНИКА КАО ПАРЦИЈАЛНЕ ЗАМЕНЕ ЗА АГРЕГАТ У СЦЦ БЕТОНУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.007
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јанковић, Ксенија; Бојовић, Драган; Стојановић, Марко; Лончар, Љиљана
 
 Резиме:
 Јаловина која се користи у овом истраживању нема пуцоланска својства, па је она употребљена као замена дела ситне фракције агрегата у малтеру и бетону. У овом раду је приказана могућност примене јаловине у самоуграђујућем бетону. Извршено је испитивање неких својстава свежег и очврслог СЦЦ бетона код којег је фракција агрегата 0/4 мм замењена са 10 и 20 % јаловине. Резултати испитивања упоређени су са одговарајућим еталоном.
 
 Кључне речи:
 јаловина, самоуграђујући бетон, агрегат