Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 61-66


УТИЦАЈ ПРИРОДНОГ ЗЕОЛИТА НА НЕКА СВОЈСТВА МАЛТЕРА/БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.006
UDK: 666.972.16
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миловић, Тиана; Шешлија, Милош; Шупић, Слободан; Вукославчевић, Сузана
 
 Резиме:
 Бетон је најчешће употребљаван грађевински материјал на свету, стога се последњих година све више пажње посвећује његовој трајности. У овом раду је дат преглед резултата различитих истраживања у којима је испитан утицај природног зеолита, када се користи као парцијална замена цемента, на својства малтера/бетона, као и поређење са резултатима добијених приликом примене електрофилтерског пепела. Природни зеолит је вулкански или вулканско-седиментни материјал (у Србији постоје налазишта зеолита), док је електрофилтерски пепео нус производ сагоревања угља у термоелектранама.
 
 Кључне речи:
 Природни зеолит, електрофилтерски пепео, малтер, бетон, чврстоћа на притисак, трајност.