Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 55-60


ОПТИМАЛНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗГРАДА ПРИМЕНОМ ХИБРИДНИХ МЕТАХЕУРИСТИКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.005
UDK: 728:502
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милајић, Александар; Бељаковић, Дејан; Грубић, Јасна
 
 Резиме:
 Иако су данас енергетски ефикасне зграде много уобичајеније него раније, још se сматрају прескупима, првенствено због релативно високих цена квалитетних изолационих материјала и опреме. Због тга при пројектовању зелених зграда треба задовољити два неретко супротстављена захтева – истовремену минимизацију цене конструкције уз минималан утицај на околину. У раду је приказана метода оптималног пројектованја зелене куће применом хибридних метахеуристика.
 
 Кључне речи:
 Зелене зграде, оптимизација, хибридизација, метахеуристике.