Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 47-53


ПОРОЗНИ БЕТОН ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ ТРОТОАРА У СВЕТЛУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.004
UDK: 666.972.5:625.734.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Топличић-Ћурчић, Гордана; Грдић, Душан; Ристић, Ненад; Грдић, Зоран
 
 Резиме:
 Климатске промене подразумевају да се екстремне временске непогоде дешавају све чешће. Појава краткотрајних киша изузетно јаког интензитета постаје свакодневна, што у комбинацији са постепеном урбанизацијом повећава опасност од појаве урбаних поплава. Порозни бетон омогућава води да се филтрира кроз бетон и неометано доспе до подземља. Шупљине унутар порозног бетона морају бити међусобно повезане да би формирале мрежу каналчића кроз коју вода може слободно протећи. Предности порозног бетона се могу сврстати у три основне категорије: заштита животне средине, безбедност и економичност. Тротоари направљени од овог материјала представљају јединствен начин задовољавања еколошких услова. Наиме, задржавањем падавина и омогућавањем да оне доспеју и подземље, омогућава се прихрањивање подземне воде и смањује се количина отицаја са урбаних сливова. Мада се не ради о новој технологији (први пут је уведена 1852), порозни бетон је поново доспео у центар пажње стручне јавности.
 
 Кључне речи:
 порозни бетон, вода, тротоар, одрживи развој