Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 47-53


POROZNI BETON PRI PROJEKTOVANJU TROTOARA U SVETLU ODRŽIVOG RAZVOJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.004
UDK: 666.972.5:625.734.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Topličić-Ćurčić, Gordana; Grdić, Dušan; Ristić, Nenad; Grdić, Zoran
 
 Rezime:
 Klimatske promene podrazumevaju da se ekstremne vremenske nepogode dešavaju sve češće. Pojava kratkotrajnih kiša izuzetno jakog intenziteta postaje svakodnevna, što u kombinaciji sa postepenom urbanizacijom povećava opasnost od pojave urbanih poplava. Porozni beton omogućava vodi da se filtrira kroz beton i neometano dospe do podzemlja. Šupljine unutar poroznog betona moraju biti međusobno povezane da bi formirale mrežu kanalčića kroz koju voda može slobodno proteći. Prednosti poroznog betona se mogu svrstati u tri osnovne kategorije: zaštita životne sredine, bezbednost i ekonomičnost. Trotoari napravljeni od ovog materijala predstavljaju jedinstven način zadovoljavanja ekoloških uslova. Naime, zadržavanjem padavina i omogućavanjem da one dospeju i podzemlje, omogućava se prihranjivanje podzemne vode i smanjuje se količina oticaja sa urbanih slivova. Mada se ne radi o novoj tehnologiji (prvi put je uvedena 1852), porozni beton je ponovo dospeo u centar pažnje stručne javnosti.
 
 Ključne reči:
 porozni beton, voda, trotoar, održivi razvoj