Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 37-45


TERMIČKA KARAKTERIZACIJA NOVOG IZOLACIONOG MATERIJALA - IZORETEX
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.003
UDK: 699.86:691.15
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đorđević, Đorđe; Avramović, Biljana; Stojić, Dragoslav
 
 Rezime:
 Građevinski klaster „Dundjer”, zajedno sa većim brojem svojih članica, učestvuje, kao vodeći partner, u projektu pod nazivom IZORETEX, koji ko-finansira Nacionalna agencija za regionalni razvoj. IZORETEX je projekat čiji je cilj da razvije novi termički, zvučni i anti-vibracioni građevinski izolacioni materijal koji se bazira na reciklaži tekstilnog otpada u automobilskoj industriji. Predvidjeno istraživanje sadrži, pored ostalog, eksperimente sa toplotnim, zvučnim, vibracionim i protiv-zapaljivim osobinama ovog izolacionog materijala. Termički deo istraživanja sadrži numeričko modeliranje termičkog ponašanja materijala, pisanje koda za softverski model, kao i laboratorijsko testiranje toplotnih karakteristika. U ovom trenutku je testiranje materijala u toku i pretpostavlja se da će potvrditi prognozirane toplotne, akustičke i anti-vibracione osobine projektovanog izolacionog materijala.
 
 Ključne reči:
 industrijski otpad, tekstilni otpad, auto-tekstilni otpad, termička izolacija u gradjevinarstvu, energetska efikasnost.