Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 55-60


OPTIMALNO PROJEKTOVANJE ZELENIH ZGRADA PRIMENOM HIBRIDNIH METAHEURISTIKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.005
UDK: 728:502
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milajić, Aleksandar; Beljaković, Dejan; Grubić, Jasna
 
 Rezime:
 Iako su danas energetski efikasne zgrade mnogo uobičajenije nego ranije, još se smatraju preskupima, prvenstveno zbog relativno visokih cena kvalitetnih izolacionih materijala i opreme. Zbog tga pri projektovanju zelenih zgrada treba zadovoljiti dva neretko suprotstavljena zahteva – istovremenu minimizaciju cene konstrukcije uz minimalan uticaj na okolinu. U radu je prikazana metoda optimalnog projektovanja zelene kuće primenom hibridnih metaheuristika.
 
 Ključne reči:
 Zelene zgrade, optimizacija, hibridizacija, metaheuristike.