Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 87-93


WСГ ТЕХНОЛОГИЈА У СЛУЖБИ ХИДРОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.010
UDK: 626/627
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јанош, Мајор
 
 Резиме:
 У раду се набрајају опасности који вребају на хидротехничке конструкције и тим поводом приказују се неке материјалне и конструктивне оштећења на конструкцијама. WСГ тецхнологија се приказује са основним материјалом (адитивом) који је развијен у Мађарској и производња је поново почела. Физичка и тецхничка својтва WСГ адитива се приказују у раду са могућим применама у грађевинарству. WСГ адитив у малтерима и бетонима повећава трајност хидротехничких конструкција – код резервоара за воду, водоторњева, водоводних конструкција, базена за пливање – и свих конструкција које су у подземној води или су угрожени поплавама. Кориштењем WСГ адитива постиже се потпуна водонепропусност малтера и бетона и отпорност против агресивних материјала. WСГ адитив се може користити у случају загађења околине уљним дериватима, може се применити за апсорпцију уља са водених површина и са бетонске површине.
 
 Кључне речи:
 WСГ технологија, водонепропусност, трајност хидротехничких конструкција, загадјење уљним дериватима.