Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 95-100


СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАЛТЕРА СА ДОДАТКОМ АМОРФНОГ КАОЛИНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.011
UDK: 666.971.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јевтић, Драгица; Митровић, Александра; Маркићевић, Јелена; Савић, Александар
 
 Резиме:
 У раду су дати резултати експерименталних истраживања физичко-механичких својстава малтера са додатком аморфног каолина, који је добијен прерадом каолинских глина Аранђеловачких басена. Пoсебна пажња била је посвећена доминантним механичким параметрима малтера, чврстоћи при притиску, чврстоћи при савијању и адхезији малтера за подлогу.
 
 Кључне речи:
 аморфни каолин, малтер, каолинска глина, физичко-механичка својства