Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 95-100


SVOJSTVA CEMENTNIH MALTERA SA DODATKOM AMORFNOG KAOLINA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.011
UDK: 666.971.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jevtić, Dragica; Mitrović, Aleksandra; Markićević, Jelena; Savić, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu su dati rezultati eksperimentalnih istraživanja fizičko-mehaničkih svojstava maltera sa dodatkom amorfnog kaolina, koji je dobijen preradom kaolinskih glina Aranđelovačkih basena. Posebna pažnja bila je posvećena dominantnim mehaničkim parametrima maltera, čvrstoći pri pritisku, čvrstoći pri savijanju i adheziji maltera za podlogu.
 
 Ključne reči:
 amorfni kaolin, malter, kaolinska glina, fizičko-mehanička svojstva