Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 87-93


WSG TEHNOLOGIJA U SLUŽBI HIDROTEHNIČKIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.010
UDK: 626/627
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Janoš, Major
 
 Rezime:
 U radu se nabrajaju opasnosti koji vrebaju na hidrotehničke konstrukcije i tim povodom prikazuju se neke materijalne i konstruktivne oštećenja na konstrukcijama. WSG technologija se prikazuje sa osnovnim materijalom (aditivom) koji je razvijen u Mađarskoj i proizvodnja je ponovo počela. Fizička i technička svojtva WSG aditiva se prikazuju u radu sa mogućim primenama u građevinarstvu. WSG aditiv u malterima i betonima povećava trajnost hidrotehničkih konstrukcija – kod rezervoara za vodu, vodotornjeva, vodovodnih konstrukcija, bazena za plivanje – i svih konstrukcija koje su u podzemnoj vodi ili su ugroženi poplavama. Korištenjem WSG aditiva postiže se potpuna vodonepropusnost maltera i betona i otpornost protiv agresivnih materijala. WSG aditiv se može koristiti u slučaju zagađenja okoline uljnim derivatima, može se primeniti za apsorpciju ulja sa vodenih površina i sa betonske površine.
 
 Ključne reči:
 WSG tehnologija, vodonepropusnost, trajnost hidrotehničkih konstrukcija, zagadjenje uljnim derivatima.