Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1043-1050


ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКО ВРЕДНОВАЊЕ НОВЕ ПРУГЕ ПЉЕВЉА - БИЈЕЛО ПОЉЕ - КОСОВО
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.138
UDK: 625.111
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кнежевић, Милош; Прашчевић, Живојин; Рутешић, Снежана; Радовић, Влатко; Гогић, Младен
 
 Резиме:
 Нова жељезничка пруга Пљевља-Бијело Поље-Косово, предвиђена Просторним планом Црне Горе до 2020. године, може допринијети убрзаном развоју Сјеверног региона Црне Горе. У том смислу урађено је Идејно рјешење нове пруге, које је разрађено у 7 варијанти за дионицу 1 Пљевља-Бијело Поље, а у 5 варијанти за дионицу 2 Бијело Поље-Косово. Након спроведеног поступка вишекритеријумског вредновања варијантних рјешења, изабране су варијанте за обје дионице и дате смјернице за њихову даљу разраду, како би се утврдила оправданост ове инвестиције.
 
 Кључне речи:
 Жељезничка пруга, варијантна рјешења, вишекритеријумско вредновање