Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1053-1061


САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРИКУПЉАЊА ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА – ПУТ КА „е- УПРАВИ“
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.139
UDK: 007.5:528.9:004
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кубурић, Мирослав
 
 Резиме:
 Савремени приступ газдовања простором, у новије време подразумева ефикасну, поуздану и квалитетну аквизицију просторних података. Савремена геодетска опрема пружа све флексибилније и ефективније поступке прикупљања података који крајњим корисницима пружају све веће могућности за квалитетно доношење пословних одлука. У исто време ови подаци представљају просторну основу за имплементацију ГИС система чија успешна употреба у пословним системима локалне самоуправе трасира пут ка успостављању „е-управе“. У раду су приказани резултати и компаративне предности прикупљања података mobil mapping системом (ММС), као и начин реализације идеје ефективног газдовања простором на примеру Дирекције за иградњу општине Бачка Паланка.
 
 Кључне речи:
 Mobil mapping систем (ММС), е-управа, газдовање простором