Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1053-1061


SAVREMENE METODE PRIKUPLJANJA PROSTORNIH PODATAKA – PUT KA „E- UPRAVI“
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.139
UDK: 007.5:528.9:004
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 Savremeni pristup gazdovanja prostorom, u novije vreme podrazumeva efikasnu, pouzdanu i kvalitetnu akviziciju prostornih podataka. Savremena geodetska oprema pruža sve fleksibilnije i efektivnije postupke prikupljanja podataka koji krajnjim korisnicima pružaju sve veće mogućnosti za kvalitetno donošenje poslovnih odluka. U isto vreme ovi podaci predstavljaju prostornu osnovu za implementaciju GIS sistema čija uspešna upotreba u poslovnim sistemima lokalne samouprave trasira put ka uspostavljanju „e-uprave“. U radu su prikazani rezultati i komparativne prednosti prikupljanja podataka mobil mapping sistemom (MMS), kao i način realizacije ideje efektivnog gazdovanja prostorom na primeru Direkcije za igradnju opštine Bačka Palanka.
 
 Ključne reči:
 Mobil mapping sistem (MMS), e-uprava, gazdovanje prostorom