Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1043-1050


VIŠEKRITERIJUMSKO VREDNOVANJE NOVE PRUGE PLJEVLJA - BIJELO POLJE - KOSOVO
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.138
UDK: 625.111
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Knežević, Miloš; Praščević, Živojin; Rutešić, Snežana; Radović, Vlatko; Gogić, Mladen
 
 Rezime:
 Nova željeznička pruga Pljevlja-Bijelo Polje-Kosovo, predviđena Prostornim planom Crne Gore do 2020. godine, može doprinijeti ubrzanom razvoju Sjevernog regiona Crne Gore. U tom smislu urađeno je Idejno rješenje nove pruge, koje je razrađeno u 7 varijanti za dionicu 1 Pljevlja-Bijelo Polje, a u 5 varijanti za dionicu 2 Bijelo Polje-Kosovo. Nakon sprovedenog postupka višekriterijumskog vrednovanja varijantnih rješenja, izabrane su varijante za obje dionice i date smjernice za njihovu dalju razradu, kako bi se utvrdila opravdanost ove investicije.
 
 Ključne reči:
 Željeznička pruga, varijantna rješenja, višekriterijumsko vrednovanje