Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 653-659


КАЛИБРАЦИЈА ПАРШАЛОВОГ СУЖЕЊА ЗА НЕПОТОПЉЕНО ТЕЧЕЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.087
UDK: 532.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Hovány, Lajos; Gabrić, Ognjen
 
 Резиме:
 За Паршалово сужење ширине b=0.0254m стручна литература даје зависност протицаја и дубине воде у сужењу за дијапазон протицаја Qmin-Qmax – криву протицаја. Калибрисањем криве протицаја добијене су мање грешке од препоручених стандардом ове земље и препорука стручне литературе премештањем мерног места 1 у мерно место 2. За протицаје мање од Qmin у мерном месту 2 и при температурама воде од 16 до 17oC утврђена је нова крива протицаја.
 
 Кључне речи:
 Kалибрација, Паршалово сужење, непотопљене течење, вискозност воде