Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 661-667


ПРОЦЕНА НЕОДРЕЂЕНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА РАВНОМЕРНОСТИ СИМУЛАТОРА КИШЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.088
UDK: 621.647.3:628.1.037
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Габрић, Огњен; Продановић, Душан; Плавшић, Јасна
 
 Резиме:
 У протеклих шездесетак година развијено је неколико метода за оцену равномерности кише по површини али је метода коју је предложио Christiansen највише коришћена. У зависности од типа симулатора, типа млазнице и величине површине, Christiansenov коефицијент варира од 0.6 до 0.95. У овом раду приказан је начин одређивања Christiansen-овог коефицијента равномерности и процена његове неодређености услед мерних несигурности коришћене опреме. Овим симулатором могуће је симулирати интензитете кише до 3.1 mm/min са коефицијентом равномерности до 0.85.
 
 Кључне речи:
 Kоефицијент равномерности, симулатор кише, несигурност