Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 653-659


KALIBRACIJA PARŠALOVOG SUŽENJA ZA NEPOTOPLJENO TEČENJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.087
UDK: 532.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hovány, Lajos; Gabrić, Ognjen
 
 Rezime:
 Za Paršalovo suženje širine b=0.0254m stručna literatura daje zavisnost proticaja i dubine vode u suženju za dijapazon proticaja Qmin-Qmax – krivu proticaja. Kalibrisanjem krive proticaja dobijene su manje greške od preporučenih standardom ove zemlje i preporuka stručne literature premeštanjem mernog mesta 1 u merno mesto 2. Za proticaje manje od Qmin u mernom mestu 2 i pri temperaturama vode od 16 do 17oC utvrđena je nova kriva proticaja.
 
 Ključne reči:
 Kalibracija, Paršalovo suženje, nepotopljene tečenje, viskoznost vode