Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 641-652


SEGMENTIZACIJA VODOVODNE DISTRIBUTIVNE MREŽE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.086
UDK: 628.144
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ivetić, Damjan; Stanić, Miloš; Vasilić, Željko; Prodanović, Dušan
 
 Rezime:
 Vodovodne distributivne mreže su složeni sistemi čiji je zadatak da dopreme do potrošača dovoljne količine vode, zadovoljavajućeg kvaliteta. Analiza pouzdanosti u funkcionisanju je bitna stavka u planiranju daljeg razvoja kao i u održavanju postojećeg sistema. Pouzdanost se razmatra sa više stanovišta budući da sem snabdevanja potrošača, u ovaj domen spada i zaštita potrošača od potencijalnih opasnosti.U tom kontekstu neophodno je razmotriti sistem izolacionih zatvarača postavljenih u distributivnoj mreži čiji je zadatak da isključe pojedine delove mreže. Definišu se segmenti distributivne mreže koji predstavljaju delove mreže koji se mogu izolovati od ostatka sistema zatvaranjem određenih izolacionih zatvarača. Kako su vodovodne mreže složene strukture, potrebno je primeniti algoritam za definisanje segmenata. Predstavljeni algoritam ima za zadatak da na osnovu hidrauličkih modela vodovodnih mreža unetih preko standardnih softvera (EPANET, 3Dnet) definiše segmente mreže, nenamerna isključenja u mreži kao posledicu izolovanja određenog segmenta, kao i deficit u vodosnabdevanju koji će se izolovanjem određenog segmenta javiti. Koristi se topološke matrice povezanosti koje se koriste u hidrauličkim modelima vodovodnih mreža. Primenjena metodologija za segmentizaciju je opisana kroz jednostavan primer.
 
 Ključne reči:
 Segmenti, vodovodne mreže, topološke matrice povezanosti