Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 939-946


KATEGORIZACIJA ŽIVOTNE SREDINE KAO DETERMINANTA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE NEGOTIN
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.095
UDK: 502.131.1(497.11 NEGOTIN)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Filipović, Dejan; Šećerov, Velimir; Obradović-Arsić, Danijela
 
 Rezime:
 U radu su identifikovana područja koja predstavljaju najveće ekološko ograničenje za dalji razvoj opštine. Takođe, identifikovani su i ekološki potencijali koji predstavljaju osnovu prostornog razvoja lokalne zajednice. Na osnovu prepoznatih ograničenja i potencijala, kao i na osnovu metodologije o prostornoj diferencijaciji životne sredine, izvršena je kategorizacija životne sredine opštine Negotin. Na osnovu analize i ocene postojećeg stanja može se konstatovati da se teritorija opštine Negotin odlikuje relativno očuvanom životnom sredinom. U skladu sa kategorizacijom životne sredine datom u Prostornom planu Republike Srbije (2010), na teritoriji opštine Negotin mogu se izdvojiti četiri tipa područja sa različitim kvalitetom životne sredine. Ovakav predlog treba da predstavlja determinantu održivog razvoja opštine i upravljački mehanizam za opštinsku upravu kako bi se planskim aktivnostima efikasno upravljalo prostornim potencijalima koje opština ima.
 
 Ključne reči:
 Životna sredina, Negotin, kategorizacija, održivi razvoj