Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 947-956


UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA ARHITEKTURU GRADOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.096
UDK: 711.417/.436 : 551.583
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mihajlović, Predrag
 
 Rezime:
 U ovom radu biće reči o uticaju sveprisutnijih promena klime na promene u arhitekturu, prvenstveno u urbanim sredinama. Polazi se od hipoteze da svest o klimatskim promenama nužno uslovljava razvoj novih i inovativnih tehnika, tehnologija, principa ekološkog arhitektonsko-urbanističkog projektovanja, odnosno do izmena koncepta savremene arhitekture gradova. Savremena arhitektura, u svetlu evidentnihklimatskih promena, ne nastoji da bude samo “znalačka, pravilna i raskošna igra oblika okupljenih na svetlosti” (Le Corbusier), već nastoji da utiče na okruženje kreiranjem mikro-klimatskih zona u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru, insistirajući, pri tome, na nultom energetskom utrošku. Prema tome, pred savremenom ali još i više, pred arhitekturom u budućnosti postavlja se zahtev za održivosti, to u saradnji sa održivim razvojem okruženja i unapređenom ekološkom svesti u pogledu zaštite životne sredine.
 
 Ključne reči:
 arhitektura, urbana sredina, klimatske promene