Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 947-956


УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА АРХИТЕКТУРУ ГРАДОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.096
UDK: 711.417/.436 : 551.583
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Михајловић, Предраг
 
 Резиме:
 У овом раду биће речи о утицају свеприсутнијих промена климе на промене у архитектуру, првенствено у урбаним срединама. Полази се од хипотезе да свест о климатским променама нужно условљава развој нових и иновативних техника, технологија, принципа еколошког архитектонско-урбанистичког пројектовања, односно до измена концепта савремене архитектуре градова. Савремена архитектура, у светлу евидентнихклиматских промена, не настоји да буде само “зналачка, правилна и раскошна игра облика окупљених на светлости” (Ле Цорбусиер), већ настоји да утиче на окружење креирањем микро-климатских зона у унутрашњем и спољашњем простору, инсистирајући, при томе, на нултом енергетском утрошку. Према томе, пред савременом али још и више, пред архитектуром у будућности поставља се захтев за одрживости, то у сарадњи са одрживим развојем окружења и унапређеном еколошком свести у погледу заштите животне средине.
 
 Кључне речи:
 архитектура, урбана средина, климатске промене