Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 193-198


NAPONI U BETONSKOJ PLOČI USLED DEJSTVA TEMPERATURNIH PROMENA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.025
UDK: 539.377:625.84
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šešlija, Miloš; Radović, Nebojša; Peško, Igor; Mučenski, Vladimir; Đorđević, Dragana
 
 Rezime:
 Rad obuhvata analizu napona u betonskoj ploči usled dejstva temperaturnih promena na autiboskim stajalištima u Novom Sadu. Analiza ovih napona je izvršena u podužnom i poprečnom pravcu betonske ploče i to na sredini i ivici ploče. Debljina betonske ploče iznosi 22cm i proračun napona usled temepraturnih razlika na vrhu i dnu ploče izvršen je pomoću metode Bradbury-ja za tri različita koeficijenta podloge. Rezultat izvršene analize pokazali su da su maksimalni naponi na sredini ploče u poprečnom pravcu.
 
 Ključne reči:
 Temperaturne promene, betonski kolovoz, naponi