Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 193-198


НАПОНИ У БЕТОНСКОЈ ПЛОЧИ УСЛЕД ДЕЈСТВА ТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОМЕНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.025
UDK: 539.377:625.84
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шешлија, Милош; Радовић, Небојша; Пешко, Игор; Мученски, Владимир; Ђорђевић, Драгана
 
 Резиме:
 Рад обухвата анализу напона у бетонској плочи услед дејства температурних промена на аутибоским стајалиштима у Новом Саду. Анализа ових напона је извршена у подужном и попречном правцу бетонске плоче и то на средини и ивици плоче. Дебљина бетонске плоче износи 22cm и прорачун напона услед темепратурних разлика на врху и дну плоче извршен је помоћу методе Bradbury-ја за три различита коефицијента подлоге. Резултат извршене анализе показали су да су максимални напони на средини плоче у попречном правцу.
 
 Кључне речи:
 Температурне промене, бетонски коловоз, напони