Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 199-205


САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОСЛОНАЦА ЗА ДОПУНСКИ АГРЕГАТ НА ХЕ МЕЂУВРШЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.026
UDK: 621.311.21:627.517
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Летица, Вицко
 
 Резиме:
 Рад се односи на анализу грађевинског решења проласка челичног сифона новог додатног агрегата кроз горњу плочу постојећег бетонског сифона у ХЕ „Међувршје” на Западној Морави. Локација отвора је предвиђена у ниши, где је на несрећу горња плоча постојећег сифона најтања. Нова конструкција треба да прихвати допунско оптерећење од новог агрегата, али и да пренесе хидростатички притисак на постојећу бетонску конструкцију. У ту сврху, одабрани су челични носачи, који у спрези са новим и старим бетоном формирају монолитну конструкцију.
 
 Кључне речи:
 Хидроелектрана, сечење бетона, челични носачи, наливање бетона