Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 199-205


SANACIJA I ADAPTACIJA OSLONACA ZA DOPUNSKI AGREGAT NA HE MEĐUVRŠJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.026
UDK: 621.311.21:627.517
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Letica, Vicko
 
 Rezime:
 Rad se odnosi na analizu građevinskog rešenja prolaska čeličnog sifona novog dodatnog agregata kroz gornju ploču postojećeg betonskog sifona u HE „Međuvršje” na Zapadnoj Moravi. Lokacija otvora je predviđena u niši, gde je na nesreću gornja ploča postojećeg sifona najtanja. Nova konstrukcija treba da prihvati dopunsko opterećenje od novog agregata, ali i da prenese hidrostatički pritisak na postojeću betonsku konstrukciju. U tu svrhu, odabrani su čelični nosači, koji u sprezi sa novim i starim betonom formiraju monolitnu konstrukciju.
 
 Ključne reči:
 Hidroelektrana, sečenje betona, čelični nosači, nalivanje betona