Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 207-212


SANACIJA ARMIRANO BETONSKOG MOSTA PREKO REKE „BELICE“ NA KM 711+351,49; E75
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.027
UDK: 624.21.01.45.059.2/.3(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bošnjaković, Milan; Vučetić Abinun, Slavica; Damnjanović Bezbradica, Jasmina
 
 Rezime:
 Rad prikazuje oštećenja, probleme i rešenja sanacije armirano betonskog mosta preko reke „Belice“ na km 711+351,49 desne trake autoputa E-75, Beogad-Niš. Prvobitno most je projektovan za profil magistralnog puta, a naknadno je proširen na autoputski profil. Vizuelnim pregledom su uočena znatna oštećenja betona i armature u zoni podužne (spoj prvobitnog mosta i proširenja) i poprečnih dilatacija. Usled dugogodišnje izloženosti vodi, mrazu i soli došlo je do oštećenja zaštitnog sloja betona, korozije betona i armature i odvajanja armature od betona, čime je smanjena nosivost konstrukcije i ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju. Predloženim rešenjem sanacije izvršeno je uklanjanje podužne dilatacije i monolitizacija postojećih konstrukcija u jednu, uz popravku svih oštećenja na mostu.
 
 Ključne reči:
 Armirano betonski most, sanacija, dilatacija, korozija.