Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 207-212


САНАЦИЈА АРМИРАНО БЕТОНСКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ „БЕЛИЦЕ“ НА КМ 711+351,49; Е75
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.027
UDK: 624.21.01.45.059.2/.3(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бошњаковић, Милан; Вучетић Абинун, Славица; Дамњановић Безбрадица, Јасмина
 
 Резиме:
 Рад приказује оштећења, проблеме и решења санације армирано бетонског моста преко реке „Белице“ на km 711+351,49 десне траке аутопута Е-75, Беогад-Ниш. Првобитнo мост је пројектован за профил магистралног пута, а накнадно je проширен на аутопутски профил. Визуелним прегледом су уочена знатнa оштећења бетона и арматуре у зони подужне (спој првобитног моста и проширења) и попречних дилатација. Услед дугогодишње изложености води, мразу и соли дошло је до оштећења заштитног слоја бетона, корозије бетона и арматуре и одвајања арматуре од бетона, чиме је смањена носивост конструкције и угрожена безбедност учесника у саобраћају. Предложеним решењем санације извршено је уклањање подужне дилатације и монолитизација постојећих конструкција у једну, уз поправку свих оштећења на мосту.
 
 Кључне речи:
 Aрмирано бетонски мост, санација, дилатација, корозија.