Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 185-191


PRORAČUNSKI MODEL ZA DRVENE NOSAČE OJAČANE KARBONSKIM TRAKAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.024
UDK: 624.011.1:624.074.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stevanović, Boško; Glišović, Ivan; Todorović, Marija
 
 Rezime:
 U radu je opisan proračunski model razvijen za predviđanje nosivosti i krutosti drvenih nosača ojačanih karbonskim trakama. Model je kalibrisan na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja neojačanih nosača i modifikovan kako bi se uzeo u obzir efekat karbonskog ojačanja. Na primeru ojačanih nosača od lepljenog lameliranog drveta, teorijski rezultati su upoređeni sa eksperimentalnim rezultatima i zabeleženo je dobro slaganje.
 
 Ključne reči:
 Drveni nosači, karbonska vlakna, ojačanje, teorijska analiza