Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022.год., стр. 25-46


УПОРЕДНО ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ФАСАДЕ ПРЕМА ЕВРОКОДУ И СТАРИМ СТАНДАРДИМА
 
DOI: 10.14415/JFCE-885
UDK: 624.042.41
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бурсаћ, Милан
 
 Резиме:
 Представљен је детаљан прорачун утицаја ветра на фасаду зграде према важећем SRPS EN 1991-1-4 и старом SRPS U.C7.110 стандарду. Након одређеног оптерећења ветра, алуминијумски вертикални носачи структуралне фасаде су димензионисани према SRPS EN 1999-1-1 за дејства ветра према Еврокоду и према ECCS-T2 за дејства према старом стандарду. Упоређена је искоришћеност носивости и употребљивости, као и дејства ветра на фасаду зграде.
 
 Кључне речи:
 алуминијумски носачи, утицај ветра, упоредна анализа, структурална фасада