Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022.год., стр. 9-24


АНАЛИЗА И ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРЕМА ЕВРОКОДУ И АПИ 650
 
DOI: 10.14415/JFCE-881
UDK: 621.642:624.014.044
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав; Павић, Милица
 
 Резиме:
 У раду је приказан прорачун челичног вертикалног резервоара за воду, укупне висине 19,2 м и пречника 8,59 м. Конструкција резервоара је моделирана помоћу програмског пакета АБАQУС, при чему је добијена реална слика напонских стања у зидовима резервоара. Анализа оптерећења конструкције је извршена на основу европских и америчких стандарда, као и поређење добијених резултата.
 
 Кључне речи:
 Челични резервоар, Еврокод, АПИ 650, МКЕ