Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022.god., str. 9-24


ANALIZA I PRORAČUN ČELIČNOG REZERVOARA PREMA EVROKODU I API 650
 
DOI: 10.14415/JFCE-881
UDK: 621.642:624.014.044
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav; Pavić, Milica
 
 Rezime:
 U radu je prikazan proračun čeličnog vertikalnog rezervoara za vodu, ukupne visine 19,2 m i prečnika 8,59 m. Konstrukcija rezervoara je modelirana pomoću programskog paketa ABAQUS, pri čemu je dobijena realna slika naponskih stanja u zidovima rezervoara. Analiza opterećenja konstrukcije je izvršena na osnovu evropskih i američkih standarda, kao i poređenje dobijenih rezultata.
 
 Ključne reči:
 Čelični rezervoar, Evrokod, API 650, MKE