Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022.god., str. 25-46


UPOREDNO DIMENZIONISANJE STRUKTURALNE FASADE PREMA EVROKODU I STARIM STANDARDIMA
 
DOI: 10.14415/JFCE-885
UDK: 624.042.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bursać, Milan
 
 Rezime:
 Predstavljen je detaljan proračun uticaja vetra na fasadu zgrade prema važećem SRPS EN 1991-1-4 i starom SRPS U.C7.110 standardu. Nakon određenog opterećenja vetra, aluminijumski vertikalni nosači strukturalne fasade su dimenzionisani prema SRPS EN 1999-1-1 za dejstva vetra prema Evrokodu i prema ECCS-T2 za dejstva prema starom standardu. Upoređena je iskorišćenost nosivosti i upotrebljivosti, kao i dejstva vetra na fasadu zgrade.
 
 Ključne reči:
 aluminijumski nosači, uticaj vetra, uporedna analiza, strukturalna fasada