Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40, 2021.год., стр. 45-60


САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ИЗРАДЕ И РЕЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА КОМАСАЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ КО ШАШИНЦИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS40.03
UDK: 004.9:528.46
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђукановић, Ђорђе; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав; Кекановић, Милан
 
 Резиме:
 У оквиру овог рада је обрађена тема израде и реализација пројеката комасације применом савременог концепта. Циљ овог рада је да се стекне увид у то колики је значај реализације самог пројекта комасације, односно основни циљ истраживања је да се прикаже савремени начин изрде и реализације пројеката комасације, помоћу рачунарског софтвера, на примеру катастарске општине Шашинци.
 
 Кључне речи:
 комасација, савремени концепт израде и реализације пројеката комасације.