Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40, 2021.год., стр. 61-80


СНИМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ. СТУДИЈА СЛУЧАЈА: КАТАСТАРСКА ОПШТИНА ШАШИНЦИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS40.04
UDK: 528.46
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирковић, Мирослав; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав; Кекановић, Милан
 
 Резиме:
 У овом раду обрађена је тема снимања и израде дигиталног катастарског плана грађевинског реона у поступку комасације. Циљ рада јесте да се стекне увид у значај извршених радова и значај комасације земљишта и уређења земљишне територије. Основни циљ истраживања јесте анализа радова на обнови премера грађевинског реона у поступку комасације земљишта, на примеру катастарске општине Шашинци.
 
 Кључне речи:
 комасација, обнова премера, катастарско – топографски план