Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 40, 2021.god., str. 61-80


SNIMANJE GRAĐEVINSKOG REONA U POSTUPKU KOMASACIJE. STUDIJA SLUČAJA: KATASTARSKA OPŠTINA ŠAŠINCI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS40.04
UDK: 528.46
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirković, Miroslav; Trifković, Milan; Kuburić, Miroslav; Kekanović, Milan
 
 Rezime:
 U ovom radu obrađena je tema snimanja i izrade digitalnog katastarskog plana građevinskog reona u postupku komasacije. Cilj rada jeste da se stekne uvid u značaj izvršenih radova i značaj komasacije zemljišta i uređenja zemljišne teritorije. Osnovni cilj istraživanja jeste analiza radova na obnovi premera građevinskog reona u postupku komasacije zemljišta, na primeru katastarske opštine Šašinci.
 
 Ključne reči:
 komasacija, obnova premera, katastarsko – topografski plan