Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 569-578


ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.56
UDK: 005.6/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Копривица, Стефан; Шкондрић, Јован; Бендић, Милица
 
 Резиме:
 Овај рад представља Усклађену листу као систем мерења заснован на стратегији који служи за дефинисање и имплементацију стратегије. Грађевинске компаније често имају централизовану организациону структуру, неодређену визију и фокус на максимизирању прихода. Приоритет на постизању и одржавању краткорочног финансијског успеха може довести до тога да грађевинске компаније недовољно улажу у дугорочно стварање вредности, посебно у интелектуалну и нематеријалну својину која обезбеђује будући раст.
 
 Кључне речи:
 Усклађена листа, стратегија, систем мерења перформанси