Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 487-495


ПОЈАВНОСТ АРХИТЕКТОНСКОГ ОБЈЕКТА_ЈЕДНА МЕТОДОЛОШКА ЦРТИЦА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.47
UDK: 72.01
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грбић, Милена
 
 Резиме:
 Намера рада је да кроз дијалектику између методологије за конципирање архитектонских форми, са једне стране и интерпретације идеје са друге стране, приближи процес пројектовања као пут појавности архитектонског дела.
Рад се бави једним методолошким кораком који се односи на подстицање истраживања у образовању архитекте. У савременој пракси, постоје бројни недостаци који се односе на јасан правац процеса пројектовања, недостатак обједињене методологије истраживања и уопште један недостатак широког теоријског оквира. Полазиште рада се заснива на теоријским поставкама Имануела Канта који употребљавајући термин Гениј као метафору, алудира на дискутује развој и успостављање оквира који подстиче истраживаче- пројектанте, усмеравајући их на чулну спознају различитих аспеката контекста којем се експлицитно признају вредности (добре и лоше) обраћањем пажње на епистемолошка питања која укључују знање, његову природу и облике, пут његовог стицања и саопштавања, те на онтолошка питања која се тичу односа међу људима и људи према свету...
Овај осцилирајући однос, сложен и пртивречан, представља својствени медијум ка архитектури. Спајањем наведених разграничења, рад настоји да приближи процес настанка архитектонског дела како би појачао разумевање, однос и коначно – употребу простора.
 
 Кључне речи:
 архитектонско пројектовање, методологија, апстракција