Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 465-472


ВРЕМЕНСКИ МОНИТОРИНГ ЧЕТВРТОГ СЕКТОРА ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.45
UDK: 543.3(285)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
 
 Резиме:
 У раду је представљена мерна кампања језера Палић. Сврха организованих мерења је била да се обезбеди боље разумевање просторних и временских промена квалитета воде. Са тим циљем су спроведена мерења у трајању од месец дана. Током ових мерења су вршења дневна узорковања воде језера на четири локације. У оквиру сваког дана и сваке локације је праћено пет параметара квалитета, температура воде, електро проводлјивост, растворен кисеоник, суспендоване материје и pH вредност. Анализа сакупљених података је омогућила дефинисање правца даљих истраживања.
 
 Кључне речи:
 анализа квалитета воде, мерења, анализа података, језеро Палић