Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 455-463


ДОПУНСКО ИСПИТИВАЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА ОТИЦАЈА СУЖЕЊЕМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.44
UDK: 532.57
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ховањ, Лајош
 
 Резиме:
 За мерење протицаја у близини нуле вредности, на пр. на почетку и на крају отицаја кише може да послужи сужење без прага. При малим протицајима вискозност и површински напон воде утиче на везу протицај-мерена дубина воде. Поводом овог проблема 2018-е године у хидрауличкој лабораторији Грађевинског факултета у Суботици (Србија) вршена су нова испитивања струјанја воде у сужењу без прага.
 
 Кључне речи:
 сужење, Паршалово сужење, мерење протицаја, хидрограм